zondag 8 november 2015

QUOTES iii

"The question "What is Now' may be more relevant by asking : 'Where is Now ?' It is Now-Here.

"Somethymes Now-Here is nowhere. ~ Looking beyond here & now implies looking now-here."

"When the limitation is identified, the denial gets born." ::"When one's intelligence meets its limitation, then the denial gets born."

"Me-Mory is a Member of Human's Mind" ~ So Mind needs to be Re-Minded to this (integral) Member; calling it "Re-Member-ing".

"When My My-ths are based on My positive Emotions and therefore have become a part of Me or My M-Emory or Me-Mory they are right to Re Main within My Intelligence and are worth to be Re-Member-ed being a ME-mber of My Me--mory or Re-Mem-Bra-i-nce."

"What about "the ID-iot ID-ea cons-ID-dering ID-entification of ID-olized ID-iolectuality" ?"

"Go0d said : "I am = God + 0 = 1 + some imaginary transcendents" (e^i.Pi)." So when "1 am = 1 + e^i.Pi" then "am = e^i.Pi" & "am" :: "em" :: "EM" :: Electro~Magneto frequencies.

"Silence is the "Soundless Space" that is left over, after eliminating all Noises you hear. So the Character of this Silence is coherent with one's Intelligence considering the Potential to eliminate." 

zondag 30 november 2014

ASSOCIATIE - van Wilber naar Bergson via Spiral Dynamics

ASSOCIATIE - de kunst tot het maken van gehelen ?

Iedereen wil precies weten waaruit iets is opgebouwd, analyseren viert hoogtij. Helaas wordt door al deze analyses vaak de bron uit het oog verloren, de samenhang vervalt vaak net zo snel tijdens dit ingeslagen pad van analyse. Daardoor creëert men in geval van problemen vaak oplossingen en blijven.

Ik heb analyse vervangen door diagnose en hierin de splitsing gemaakt tussen de analytische en de associatieve diagnose. Die laatste heb ik hier uiteen gezet.

Associatieve diagnose
In essentie wil ik het inzicht graag boven water zien te krijgen, omdat ik vermoed – vanuit Bergson’s filosofieën – dat hier fundamentele informatie zit ingebed als we over iemands identiteit praten. Eenzelfde probleemstelling had ik vorig jaar aangaande de verweving van Spiral Dynamics met Ken Wilber’s 4 Culture Quadrant. Mijn tekst binnen de toenmalige discussie op LinkedIn – vorig jaar augustus – luidde toen als volgt :

"Ik maakte zo juist een tochtje door de morfische velden (Sheldrake), in de volksmond ook wel genoemd "je fiets pakken en een ritje maken tussen de maïsvelden en weilanden door". Net wilde ik voorzichtig enige reflectieve conclusies trekken aangaande SD, toen me de "wetenschap" van ene Wilber – voornaam Ken :-) – te binnen schoot.
Als we dan toch over de verschillende vMemen spreken, kunnen we naast "Wij" en "Ik" ook nog wel "It" en "Its" eraan toevoegen. Hoe doorkruist zijn "cultuur"-spiraal vanuit de 4-kwadrantenmodel tegen of dwars door die van Spiral Dynamics heen ? Rebellisch als hij is ligt hij niet op de lijn van SD getuige zijn andere toegevoegde invalshoeken.
Het blijft ook dan natuurlijk de vraag in hoeverre deze spiralen enige analogie vertonen, los van het karakteristieke spiraliserende ....
Hebben we het nu over "evoluerende culturen" (SD/Wilber) of een "indoctrinatie aangaande een cultuur" zoals ik dat bij een grote organisatie bemerkte ?”
~~~~~~~~
Op gelijke wijze trachtte ik nu de wetenschap van Gilles Deleuze inzichtelijk te maken binnen de context van Riemann’s Zèta-functie. Een voorname stelling van Deleuze is dat de identiteit het gevolg is van de verschillen die zijn opgetreden. Een identiteitsverschil staat niet primair aan de basis voor andere verschillen. Een identiteit ontstaat dus als gevolg van “Difference”, het verschil. Als we dat dan terugplaatsen naar de Multiplicity van Rieman, zou je kunnen zeggen dat – zoals het voorbeeld laat zien – een nieuwe laag wordt toegevoegd. Terwijl er tevens een verschil is opgetreden. Tevens is er als gevolg van de herhaling ook een verandering opgetreden in het aantal lagen. De lagen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief veranderd. We praten hier voornamelijk in de metafysische sferen, alhoewel deze redenatie ook opgaat, als we aan de genoemde aspecten fysio-biologische eenheden ophangen.
Als we een identiteit toewijzen op basis van kwaliteit en kwantiteit van een karakteristiek item zoals hier, dan kunnen we dus spreken over een bepaalde identiteit. Met enige associatie kunnen we dit wellicht ook aantonen via de meest door mij in mijn boeken toegepaste deling, namelijk 1 gedeeld door 7 of 1 : 7 = 0,142857 142857 (repetent).
~~~~~~~
We kunnen deze analogie terugzien bij Gurdjeff´s enneagram+ steeds doorlopen we de posities 1, 4, 2, 8, 5 en 7 en steeds komen we in een andere laag, voegen we er een laag aan toe : "Multiplicity". De meerlagenheid die afstevent naar een mogelijk eindpunt.In dit laatste woord zit gelijk een onmogelijkheid, wat overeenkomstig de uitkomst van iemand's Zèta-functie is, 0 of wel "impossible"; ζ (s) = 0. De Riemann-functie oogt vreemd, het lijkt een optelling, niets is minder waar. Hij koppelt er namelijk meer dan 1 dimensie aan vast. De uitkomst spiraliseert convergerend naar de 0-asymptoot. 
Van een aantal medediscussieerders was deze uitleg ontoereikend om te doorzien dat ik integrale semantico had toegepast met namen als Wilber, McWhinney en Jung. Semantico - een niet bestaand woord an sich - houdt een bepaalde wijze in, hoe je betekenissen van woorden kunt hanteren en er waarden aan toe kunt toekennen.

In hoeverre kun jij  wel de juiste associatie maken ? Is hier een opleiding voor of ontspruit het gewoon als een impliciete order of is het een bepaalde kwaliteit binnen het spectrum van je intelligentie ?
 
(voorjaar 2012)

zondag 26 oktober 2014

QUOTES ii


"Free Will is the Space that is left over when your fate is filled up with Determinism."

“Somebody asked me lately why so few people noticed me. I replied that it's because I live in the future of so many people."

"Learning is unlimited. If limitations are proposed, the learning stops."

“Reality of one's own identity is based upon all illusional identities outside one's own identity.”

“The Quantum Mechanics' String Theory is synonymous to the Violin that plays the Universe's song; the interchantee of energy and particle.”

“Everything is energy ~ It is even beyond Energy. Energy is a medium for the higher Codes. 'Energies' have the magic potential feature ~ intelligence ~ to change into any dimension the (implicated) order/code wants.”

“PaY-Cu-nia = PaY-Cu-LIAR, so is War, 1 great Lie. MoneY is meant for War not for Peace, because Peace kills Capitalism.”

"It's the integral world (vicious circle) where Geniality meets In-Sanity." (and where Geniality is In Sanity)

"The Strength of SuperSpecial SpecificNess is that when it has reached this dimension of the process it becomes a Universality."

“IN-telligence is not INside human, but outside, it is IN the UniVerse (Jung & Boltzmann). Only the high sophisticated structures of an open mind allows INtelligence to enter INside.”

“So the aphorism 'emptY-headed NitWit' is correct; it is about the available space in the head and mY-ne-d that allows the high rate of INtelligence.”

“(the Quality of) INtelligence is 'unitarily' defined by the outer unfolded structures of mind space INstead of the inner content, the Mystery that embodies the Magic into Mythic actions through the Mind.”

"The product of restricted 'thinking'~ thoughts is called the problem. The integral of restricted perspectives is the silliness itself. If one's ambition is to solve these problems, (s)he is not getting more intelligent. Intelligence is about explicating more diamensionalities and its perspectives that results in vanished problems (or so-called restrictions).”

“Intellectuality as a full spectre is nothing but a pluri-diamensional spatial order and constructured systemic space of human, in which all energies fit when right tuning with an open mind. The code beyond intelligence is this pluri-diamensional/layered spatial order and constructured systemic space.

 

zaterdag 25 oktober 2014

QUOTES



Scratch pad

*    The Mine-d is M-I-ne

*    H-Ear Y-Our H-Ear-Tick

*    Histrionic ~ Hysteria ~ History

*    Paranoia ~ Para-Knowia

*   Schizophrenia ~ Scissor-Brainia

*   Schizoic ~ Auto-didactic

*    Autism ~ Auto-Essence ~ self-fuelled

*    Anger ~ Eng ~ Fuel for the Eng-ine : Mahatma Gandhi

*    L-EyE-t for Y-Our Eye-s Only

*    L-EyE-t is called Light because of the lack of Mass & Gravity

*    Rousseau ~ Rouge-Eau ~ Red Water ~ Blood ~ Sanguine

*    Spin-oz-A ~ Strengthen Y-Our Back-Bone

*    I 1-2 be Me

*    The Theo-ry is the Thea-ter of the Mine-D : David Bohm et moì

*   Ethics ~ E-Thos ~ E-Theos ~ Manner of Go(o)d

*    The Voi-D is the Voi-Ce of all

*    Intelligence ~ En-Tele-cheia ~ Potential that is enclosed (far away)

*    Noospheria ~ Nous-Spheria ~ Our Wor-l-D

*    Ta-lent minus La-tent equals Va-lent

zaterdag 10 mei 2014

HighGiftedNess & Monism

From my latest book : “emergence of integrity
When associating with Gottfried Leibniz, then Henri Bergson, Bernard Riemann and later Kazimiertz Dabrowski it is comprehensible that HighGiftedness can be related to Monism. 

HighGiftedness is a potential that can find its expression and manifestation in complete different ways. In other words; it is a very individual process where it all has to do with the whole or Holy spectre of Intelligence beneath the well known IQ. The word ‘High” implies a state of mind that is higher than what average people usually deal with in their own surroundings Where E-Motions are the Motor of one's true development ~ based upon the empirics of Henri Bergosn and Kazimiertz Dabrowski.

Within this HighGiftedNess it is getting interesting when these individuals are at the level of relativizing; putting aspects into perspectives and handling these perspectives within lots of plexities;  Riemann's 'Zeta-function'. Relativizing implies balancing (all possible) inner dualities with each other based upon knowledge and experiences out of memory or sensory. At any issue or in any sitution a HighGifted individual is able to find a complement or complementary dual for it. Herewith the issue or problem gets neutralized and together ~ as a created duality ~  it integrates up to a higher leveled value.

The tool that is the guarantee for this quality is one's high intelligence. It evokes to fusing, merging or syntegrating any and all duals up to a higher level; that's the emotion. The process repeats itself untill the final transition up to complete freedom of the state of mind; a lack of possible disbalances by one's inner emotions. This is the process of individual concrescence; it is about the state of holy wholeness, about individual integrity where the individual is the same as the collectivum. It is living an emotional balanced life based upon the strength of the integral intelligence.


This higher level I call Monism. This term was firstly introduced by Gottfried Leibniz. Monism implies experiencing the world without dualities and so without polarities and~or contradictions. Monism implies also no convictions and no prejudices; it's about equivalence within 1 entity without hierarchy. It is the highest state of mind of monads; living the altruistic way. If you’re unknown with these esoteric aspects it will be hard to conclude this. That’s the cause of lots of misdiagnoses at children and adults within the Psychiatry who are already processing these aspects.

~~~~ The Explanation ~~~

Bergson used lots of the knowledge and wisdom of Leibniz. Being a physiologist, a neurologist, a psychologist and philosopher he was like no other person capable to understand in an integral way the unique characteristics based upon mainly the nervous system starting with the physical sympathic and parasympathic human systems. Later he extracted out of this neuro-biological dimensional aspects ~ his well-known "SymPathy" ~ and experimented with this within psychological and philosophical dimensions

Dabrowski understood all this too and together with Science he introduced the term "Positive Dis-Integration", also within neuro-biological dimensions, mainly related to our brain tissue. This sophisticated neural dispersion emerges "High-Sensivity" or his "Over-Excitabilities". It is about positive fractalization. A higher stage of fractalization implies the possibility to resonate with higher frequencies beyond those of the average senses. It empowers the 6th sense; the intuition ~ Bergson's Sympathy ~ and the inner resonance with the first 5 senses. The fusion of seperate dimensions into a mono-dimension, a whole. The dimenisons are organized from physical or sensitive to mental to intellectual ~ thinking style ~ and finally spiritual level ~ existentialism ~ as the fifth one. According to Dabrowski this final level is the level of "Altruism" or "Integrity" that I call the level or mindset of Monism. 

To Dabrowski emotion is no level, it is the essential driver or "élan vital" of Bergson's to develop and gain a next level. That is correct to me. It is the essential energetic never ending flow (lemniscate) that makes integrality of the intelligence ~ as a complete spectre (not just the so-called "Direct Thinking"/"5 Senses Thinking" or IQ as practiced by Carl Jung) ~ possible. It's mostly empowered by the imagination Thinking ~ Carl Jung ~ where Katherine Benziger categorized these individuals as "Total-Brain-Types". 

This possiblity, this hidden potential is what HighGiftedness may imply.


























vrijdag 21 juni 2013

emergence of integrity ~ a Quintet (2)

From my latest book : “emergence of integrity
If the proletarians ~ as Karl Marx suggested it ~ would have brought better social justice, every revolution is legal and allowed in the most moral way. Then it is not discussable who leads the revolution. The only reason an revolution is permitted or allowed if it is based upon the highest moral grounds as mentioned. Every civil disobedience ~ no matter how small or individual it is ~ is then morally and ethically “legal”.
Considering Bergson and the idea that sympathizing with similar species is easier than with others we may conclude that every (sub-)culture imply “the (energetic) law of laziness” what brings us to the open and closed morality. The risk that is implied is the diversity of thoughts and actions. However there are only a few ethical rules these so-called “Closed Morality” organizations or communities loose contact with the outer world and that implies that borders of these morality become stronger and more solid.
The counterpart of ethics is free will as Immanuel Kant mentioned it. What if free will is assimilated by the leader’s (free) will ? Where is the space that is left over in the way I started this chapter named “Quintet” ? Can we still talk about free will of the inhabitants in case of the question if the laws of survival ~ at the benefit of that specific community ~ still represent  the same as the moral laws ?
Free will is the Space that is left over when your Fate is filled up with Determinism.” ~ moì
Note : Space is synonymous to the Gap as it guarantees one’s Creativity
Closed Morality has nothing to do with Democracy. Democracy is best when its morality, its intellectual system is an open one. Decisions based upon democratic majority isn’t democratic when it damages nature, flora & fauna and even some human beings. The title of Bergson’s book “Creative Evolution” may imply a high welfare ~ a better social justice ~ for everyone. It is anyhow the way of an open mind or attitude willing to improve in the ethical way. Originally that was Bergson’s idealistic view, an open society. In that way Bergson shows us that our Technocracy that is concrete and existing of matter, facts & figures and money has nothing to do with the 2 processes “intuiting” and “sympathizing”, because it is not characterized that way, it has completely different features. As Schopenhauer said :
The highest moral commandment is empathy.
Note : Empathy as an integral term for intuition and sympathy empowered by imagination and language ~ moì
By the way, is this commandment just super(b)- or supra-valid ?
Evolution is a process in which the interpretation and world views become different from the old ones. Is there a continuum in the spiral or volvo, this rotation, in its direction of rotation ? Or do we have to deal here with quantum leaps as well ? However the quality of one’s competences concerning the 2 processes of intuiting and sympathizing may guarantee gaining one’s authenticity; the characteristic actions and behavings become congruent with your authenticity and your higher mission or purpose ~ teleologically speaking; your personality represents your arche type. Maybe an e-volution is to be changed into an in-volution; back to the source of all. The word “back” doesn't need to imply welfare regressions; it’s only diminishing the intensity of welfare and the ambition.
What can we learn from this all ? The 2 processes of intuiting and sympathizing are in all of us. So everyone has a capability to develop the right intelligence and knows what decisions are instinctively made and what in the right moral way. In the words of Chomsky every action is allowed when individuals or groups damage social justice. In this context I don’t mind if it is only about mankind him/herself, I include nature such as flora & fauna as well. So in that way of speaking the technocracy is not allowed to conquer natural phenomena by ignoring and even destroying them.
Referring to the 5 Chinese elements like earth/food, fire/energy, air/life, water/flow and æther/creation that represent the quality of our lives. Does that mean that it is allowed to kill the predator or perpetrator like Nero, Stalin, Hitler, Pol Pot, Idi Amin and other less known persons who brought damage to these human rights ? According to Hegel their actions were needed to contribute to human social progress in their own way and suggested not to follow the majority if ethical rules are at stake ? Do you know the quote :
Hate the sin and love the sinner.” ~ Cum dilectione hominum et odio vitiorum.”
Originally it was quoted by St. Augustine and later Mahatma or Mohandas Gandhi adopted it. People who represent these crimes against humanity and nature must be stopped anyway as long as morality is respected. Legality based upon hard rules and laws are to be overruled by ethical values. So being integer means that you can’t be hurt and you won’t be capable hurting or damaging other individuals, simply because you deal with their actions, their sins and beyond those reflective behavings you try to heal this other person; in a fully responsible ethical manner.

The essential question is “what are the or only, are there limitations ?” I don’t think it is so hard to answer, there is just the only one as told by Schopenhauer.

emergence of integrity ~ a Quintet (1)

From my latest book : “emergence of integrity
The developing of one is to be considered a vegetative, instinctive and rational life, 3 successive degrees and should not be seen as differences of intensity or degree ~ Aristotle ~ but as 3 different directions ~ Bergson !”
 “More precisely intelligence is before anything else, the faculty of relating one point of space to another, one material object to another; it applies to all things, but remains outside them.”
“A language is required which makes it possible to be always passing from what is known to what is yet to be known.”
Some psycho-sophers that are gathered by me. What are the similarities of these famous 5 ?
When watching an old debate about “Human Nature” between Foucault and Chomsky ~ in 1971 ~ I recognized lots of analogy the way Steiner and Jung discussed the way mankind and his or her way in developing consciousness.

(http://bit.ly/11C58Ma)

The content of Chomsky reminded me to Bergson’s book “Creative evolution” although he used other terms and words. At first it is important to realize what Bergson meant with instinct, intelligence, intuition and sympathy.

It appeared that it would be easier to change 2 words into verbs in the use of processes, namely intuition and sympathy into intuiting ~ introspective ~ and sympathizing ~ extraspective characterized. Here the “normal” words are instinct and intelligence. Since Bergson was a quite well educated biologist, to him the great difference between flora and fauna was the word “mobility”. That’s also where we see the difference between an animal and human; intelligence :”forms of (spatial) points that can be brought together”. In other words : ”the degree of solving potential that distinguishes mankind above the animal, the primate”. This word he used as a starting point for explaining the differences between instinct and intelligence. Instinct implies a static reservoir of values that can be consulted in a reflective way; it has often to do with survival and avoiding pain and (any) damage. It needs no intelligence in a “mobile or dynamic way” of thinking but only an immediate acting; the process of in-tuiting or consulting basic values.

Sympathy implies an extraspective process; more precisely. Intelligence is, before anything else, the faculty of relating one point of space to another, one material object to another. It applies to all things, but remains outside them. Here Bergson used explicitly and often the word “faculty” in his book where I use the word “intelligence” in my former books with its meaning being “the potential to be actualized”. Although sympathy may also rely on instinctive values ~ in a more emotional dimension like e.g. pain and joy. Besides of these small exceptions it seems that intuition and sympathy have their processes in opposite directions.

Also another addition may be that knowledge ~ properly so called and reserved to pure intelligence ~ intuition may enable us to grasp what it is that intelligence fails to give us and indicate the means of supplementing it. That’s why I proposed to consider the intelligence as a spectre, where the intuition is the integral energetic intelligence of all kind of intelligences. Please recognize the possibility to empower general intelligence by intuition.
Coming back to my introduction of the 4 plus one psycho~sophers I refer to Will McWhinney and also to Ken Wilber. Let me explain this to you. McWhinney we know of his “4 World Views” in some analogy with MBTI derived from Jung’s knowledge. Wilber we know about his 4 divisions as explained in my former books; we talked about plurality ~ “Community” ~ and singularity ~ “Individuality” ~ furthermore extended into “We and Its” and “I and It”. Foucault and Jung both approach mankind from this collectivum ~ you even may say “culture” ~ where Steiner and Chomsky approach mankind from this individuation ~ you may say “individual identity”.
There are more similarities to discover between these 5 individuals as being shown in the picture beneath. (available in the book)
At Bergson I show the openness of both instinct and intelligence. In a way both are reachable in the relationship with the outer world. Where instinct is mostly (bio-) “material” orientated and shows a kind of solid and intelligence more “form” orientated is that is more flexible and dynamic. It’s not specifically the form that determines the creation, it is its limitations around, the surroundings that assure the uniqueness of each creation of each unique individual.
The left side of the picture represents the objectivity, while the right side the subjectivity. The tool that Foucault and Chomsky use is called “language” and Jung and Steiner use “imagination”. However, if we take the opposite directions of the 4 factors “I”, “We”, “It” and “Its”, “I” gets exchanged with “It” and “We” gets exchanged by “Its”.
In a way instinct has nothing to do with both consciousness and creativity. As I see it they are synonyms of each other. Where instinct requires immediate reflective actions intelligence has to deal with gaps. Jung and Foucault claim that these gaps are the space between several perhaps noo-spherial “networks”, which imply that the outer world is responsible and accountable for one’s intelligence. Steiner and Chomsky claim that our bio-mechanical structures and their restrictions in it initiate some kind progress coming out of ourselves.
Steiner uses the process of imagination and Chomsky uses the process of language. Anyway all talk about leaps to be made in their own process of thinking. The bridge to other dimensions may explicate after integrating ? new orders, where ~ according to David Bohm called them ~ the restrictions of mankind guarantee certain creativity and-or consciousness ~ the implicate orders.
As we put it in the political way we might admit that we have no influence in our political landscape. We depend on the ones that we have chosen. If that is so then what is our personal power ? Chomsky explains it as follows. The Government confronts us with legality. If legality is our human nature, then we don’t need our instinct including the ethical values. Every civilian is allowed to obstruct legality if (s)he thinks it doesn't lead to better justice; justice meaning a better social life for everyone. As individual this is, it is applicable to the battle of the classes. 
End of part 1